uitbalanceren

Ouderen worden bij pensioenfondsen over één kam gescheerd met de jongeren. Hierdoor zijn zij onnodig de dupe. Tijd voor meer balans.

Pensioenfondsen werken zoals bekend met dekkingsgraden. De dekkingsgraden staan zwaar onder druk. Dit door de lage rente en de slechte beleggingsresultaten. Beide zijn van invloed op de hoogte van de dekkingsgraad. Bij een te lage dekkingsgraad mag er niet worden geïndexeerd.

Een lage rente betekent overigens wel minder risico binnen het fonds op de uitkering voor oudere deelnemers, omdat er simpelweg minder renterisico is als de rente erg laag staat.

Voor jongeren ligt dat anders. Zij zijn beter beschermd tegen de huidige lage rente omdat zij nog jaren hebben te gaan tot hun pensioendatum.

Maar het gekke is dat pensioenfondsen hier helemaal geen rekening mee houden. Nu slaat het renterisico vooral neer bij ouderen, waardoor geen ruimte voor indexatie overblijft.

Het komt simpel gezegd erop neer dat alle deelnemers – jong en oud – op één hoop worden gegooid en dan bij een lage dekkingsgraad op gelijke wijze worden behandeld. Alsof er geen verschil tussen jong en oud is.

Er zou bij pensioenfondsen meer besef moeten komen om oudere werknemers anders te behandelen.

Geen indexatie betekent inkomensverlies en het is vind ik een sociale en morele verplichting van pensioenfondsbesturen om te sturen op meer balans tussen ouderen en jongeren.

0 Reacties

Geef een antwoord

©2021 Rondom Pensioen

Neem contact met ons op

Stuur ons een e-mail en we zullen z.s.m. contact met je opnemen.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

of    

Je gegevens vergeten?

Create Account