Slechts 750.000 werknemers nemen deel aan een DC pensioenregeling en ontvangen straks een pensioenkapitaal.

 

Wat mag je van deze pensioenregeling verwachten?

 

In deze blog vertel ik je wat een DC pensioenregeling inhoudt.

 

DC staat voor ‘defined contribution’.

Dit is een Engelse kreet voor wat jij waarschijnlijk beter kent als een beschikbare premieregeling.

Werknemers met een beschikbare premiepensioen ontvangen vanaf hun pensioendatum een kapitaal waarmee ze pensioen moeten aankopen in aanvulling op hun AOW.

De hoogte van dit pensioenkapitaal is afhankelijk van je salaris en de premie die voor jou wordt ingelegd.

Deze gegevens kun je jaarlijks uit je pensioenoverzicht, de UPO, halen.

 

Als je pensioen opbouwt bij een verzekeraar, neem je vaak deel aan een beschikbare premieregeling.

Werknemers van vooral kleinere MKB bedrijven hebben vaak een pensioen op basis van een beschikbare premie die wordt uitgevoerd door een verzekeraar of een Premiepensioeninstelling (PPI).

Meestal is er geen cao en ben je als werkgever vrij of al of niet een pensioen voor je werknemers te regelen. Als de werkgever eenmaal een pensioen aan zijn werknemers heeft toegezegd, ben je als werknemer eigenlijk verplicht om mee te doen.

 

De hoogte van het uit te keren pensioenkapitaal op de pensioendatum wordt bepaald op basis van de ingelegde premies en het rendement hierover.

Afhankelijk van je bereikte leeftijd wordt volgens een leeftijdsafhankelijke premiestaffel voor jou een premie betaald en door de verzekeraar belegd in 1 of meer beleggingsfondsen.

Je pensioenuitkering op de pensioendatum is niet gegarandeerd en afhankelijk van de beleggingsresultaten, kosten e.d.

Mag je dit pensioenkapitaal in 1x keer ontvangen?

Nee, dat mag niet. Het uit te keren pensioenkapitaal moet je gebruiken voor de aankoop van – zoals dat heet – een periodieke uitkering. Dat heet dan ouderdomspensioen. Een pensioenbedrag die je maandelijks ontvangt van de verzekeraar zolang je leeft. De hoogte van deze periodieke uitkering is afhankelijk van een aantal factoren. Voornaamste factor is wel de rentestand in de markt. Is de rente laag dan zijn de uitkeringen ook laag.

 

Het pensioenkapitaal is dus niet zeker en ook de hoogte van je pensioenuitkeringen niet.

 

De risico’s die bij het beleggen van de pensioengelden komen kijken zijn voor rekening van jou als werknemer. Natuurlijk doen de verzekeraars er alles aan om goed te beleggen zonder al teveel risico. Andere factoren die de hoogte van je pensioenuitkering bepalen zoals langleven ( als mensen ouder worden heeft dat negatieve invloed op je uitkering ) en kosten en rente – zoals je al las – komen voor rekening van jou als pensioendeelnemer.

Ergo

Een DC regeling biedt voor de meeste deelnemers een redelijk pensioen met meer risico’s dan de gisteren hier in mijn te lezen blog uitgelegde middelloonregeling

Bij een DC regeling ben je voor het pensioen wat je uiteindelijk ontvangt sterk afhankelijk van de beleggingsresultaten én de rente; dat kan zowel in je voordeel als in je nadeel werken.

Voorlopig speelt de extreem lage rente parten bij het aankopen van pensioen. Dat geldt in eerste instantie voor hen die NU met pensioen gaan. Hoe het in de toekomst wordt, weet niemand.

Dat is vandaag het beroerde nieuws voor hen die behoren tot de groep van 750.000

Laat mij weten wat jij van jouw pensioen vindt.

Stelling:

  1. Ik vind mijn pensioen prima naar wens en met de rente komt het wel weer goed
  2. ik heb geen vertrouwen in mijn pensioen en denk dat het alleen maar minder wordt
0 Reacties

Geef een antwoord

©2021 Rondom Pensioen

Neem contact met ons op

Stuur ons een e-mail en we zullen z.s.m. contact met je opnemen.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

of    

Je gegevens vergeten?

Create Account