Geen indexatie betekent op termijn verlies aan koopkracht. De pensioenen moeten gelijke tred houden met de loon-of prijsontwikkeling. Als het dat niet doet, is het pensioen na vele jaren niks meer waard.

Hoe werkt indexatie?

Een pensioenfonds bezit veel geld. Geld dat moet worden belegd om rendement te maken. Tegenover dit vermogen staat een enorme berg aan verplichtingen. Dat zijn de pensioenen die de mensen t.z.t. moeten ontvangen. De verhouding tussen het vermogen en de verplichtingen heet de dekkingsgraad.

Een dekkingsgraad van 130% betekent dat het fonds redelijk goed in het jasje zit.

Maar de meeste fondsen halen de 130% bij lange na niet.

Strenge regels van de overheid

Strenge regels verplichten pensioenfondsen ruime buffers aan te houden. Beneden een dekkingsgraad van 110% mag een fonds geen indexatie meer verlenen . Dat was eerst bij een stand van 104,2%. Door de steeds hogere buffers die pensioenfondsen moeten aanhouden, kunnen mensen hun indexatie de komende jaren wel vergeten.

Wat is afstempelen van pensioen?

Als een pensioenfonds het niet lukt om binnen korte termijn de dekkingsgraad weer op peil te krijgen, zal het fonds zelfs overgaan tot het korten van de pensioenaanspraken en de uitkeringen. Dat noemen ze afstempelen van pensioen.

Het afstempelen van pensioen is beroerd voor degenen die erdoor worden getroffen.

Er is tenslotte een deel van je bezit afgenomen. Zo voelt dat.

Oorzaak is niet de lage rente maar wanbeleid

Volgens Prof.Dr. C.A. Kees de Lange is het probleem van de pensioenfondsen juist ontstaan door wanbeleid en mismanagement. Té risicovolle beleggingen zijn er geweest en de pensioenfondsen hebben zich in de luren laten leggen door externe beleggingsadviseurs. Er werd niet echt gelet op de verborgen kosten en de provisies.

Daarnaast zijn de premies jarenlang kunstmatig laag gehouden waardoor nu met name de gepensioneerden de klos zijn.

Is er nog vertrouwen in pensioen?

Door de nieuwe regels van de overheid zijn de rekenregels voor pensioenfondsen nog zwaarder geworden. Het financiële vertrouwen van de mensen in pensioenfondsen en verzekeraars is nog steeds abominabel laag. Op 31 oktober 2015 was de dekkingsgraad van het ABP slechts 99,3%.

Helaas lijkt het einde van de dalende dekkingsgraden nog niet in zicht. Het kan nog lager. Het vertrouwen zal denken wij eerder verder afnemen.

 

De vraag is; Heb jij nog vertrouwen in een goed pensioen?

 

0 Reacties

Geef een antwoord

©2020 Rondom Pensioen

Neem contact met ons op

Stuur ons een e-mail en we zullen z.s.m. contact met je opnemen.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

of    

Je gegevens vergeten?

Create Account